Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Od czerwca 2021 roku w Gminie Rokietnica realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Znajdą Państwo tutaj informacje dotyczące programu oraz niezbędne kontakty.

Gmina Rokietnica zaprasza mieszkańców do Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy (bud. B) uruchomiliśmy dla Państwa punkt konsultacyjno-informacyjny, który działa:

– w poniedziałki 12:00 – 18:00

– w środy 8:00 – 12:00

Informacja telefoniczna: 61 8960-631

mail: czystepowietrze@rokietnica.pl

Nasz konsultant służy pomocą w zakresie:

 • przyjmowania wniosków
 • udzielaniu informacji o Programie
 • identyfikowaniu budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami
 • wsparcia w przygotowaniu
 • przekazywania wniosków mieszkańców do WFOŚiGW
 • pomocy przy rozliczaniu dotacji i kompletowaniu załączników

Do kogo skierowany jest Program „Czyste Powietrze”?

do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy w ramach programu mogą skorzystać z dofinansowania do:

 • wymiany, zakupu, montażu źródła ciepła,
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • ocieplenia przegród budowlanych
 • stolarki okiennej i drzwiowej
 • dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Ostatni dzwonek na wymianę kopciucha na piec 5 klasy!

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Antysmogową NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

 • Do końca 2023 roku – należy wymienić tzw. „KOPCIUCHY”, czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Do końca 2025 roku – należy wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń czyli PIECE KAFLOWE, piece typu KOZA oraz KOMINKI na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu,
 • Do końca 2027 roku – należy wymienić kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne – klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012; kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2018 r., będą mogły być stosowane do końca ich żywotności.

Jak złożyć wniosek?

 • ELEKTRONICZNIE

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 • W WERSJI PAPIEROWEJ

składane w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 • PRZEZ BANKI

POŻYCZKI BANKOWE

KREDYTY BANKOWE

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Więcej informacji nt. Programu Czyste Powietrze: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/

 


Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – KLIKNIJ TUTAJ


Informacje o programie mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


 

Realizacja programu w Gminie Rokietnica

Dane dla Gminy Rokietnica od początku trwania Programu do 31.03.2024 r. wynoszą:

Liczba złożonych wniosków: 397
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 156
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]: 2 497 712,68 zł

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Rokietnica za aktywną postawę w trosce o poprawę jakości powietrza.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępny jest kwartalny ranking dotyczący liczby składanych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze – POBIERZ RANKING

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN